Liên hệ

Chính sách

I. Chính sách đại lí Quỳnh Boutique

CHIẾT KHẤU 45%
 - Bên e có chính sách chiết khấu tốt , không qua trung gian - Được hiển thị địa chỉ trên trang page Quỳnh boutique ( tiếp cận 4tr người 1 tuần)
 - Đào tạo kĩ năng chốt đơn 
 - Đào tạo về mảketing cơ bản và nâng cao
 - Được tư vấn thiết kế cửa hàng
 CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾT KHẤU
 - Đơn đầu tối thiểu 55tr sau chiết khấu
 - Đại lý áp dụng bán đúng giá Quỳnh Boutique đưa ra
 - Mỗi huyện hoặc thành phố không thuộc trung ương chỉ có 1 đại lý để đảm bảo quyền lợi của đại lí tại địa phương ở các thành phố là mỗi quận 

II. Chính sách Sỉ và CTV :
Sỉ  từ hóa đơn 
- trên 3 tr -5 tr triệu chiết khấu 30% đơn hàng sau lấy từ 1 tr
- 5 tr - 10 tr là 32%  đơn hàng sau lấy từ 2 tr
- 10 tr - 15 tr là 33%  đơn hàng sau lấy từ 3 tr
- 15 tr 35% đơn hàng sau lấy từ 5 tr 
- 30 tr 37%đơn hàng sau lấy từ 10 tr
- 50 tr 40% đơn hàng sau lấy từ 15 tr
- 100 tr 45% ( được quản cáo trên pages quỳnh boutique trong 2 tháng. và đơn hàng sau lấy từ 20 tr. sau 2 tháng ko lấy đơn hàng nào nữa thì ko đc đăng địa chỉ trên page quỳnh boutiqe
Các mẫu sỉ đều được nhặt mẫu /size tùy chọn 
- Ctv được chiết khấu 10% , lần đầu chị lấy 5 sản phẩm .